shopify site analytics

Камери за бластиране

През 2006 година "Бласт Инженеринг" ЕООД за първи път въведе в България, в индустриален мащаб, бластирането на големи стоманени конструкции със стоманени дробинки, като построихме две камери за бластиране, в които за 12 месеца бяха почистени 70 000 м2 метални конструкции за ALSTOM - Норвегия.

Предимствата на стоманения абразив пред минералните абразиви (шлака, пясък) са в ниското прахоотделяне при бластиране и възможността за многократното му рециклиране (до 3000 пъти), както и възможността да се поддържа постоянен профил на награпавяване на металната повърхност.

От тогава до 2013 година изградихме още 8 подобни камери, които, както и първите две бяха с ръчно събиране на абразива. От 2013 година започнахме проектирането и изграждането на модерни индустриални камери за бластиране с размери до 16х5х5 метра, снабдени с рециклираща система за отвеждане и рециклиране на абразива, както и с модерни прахоулавящи патронни филтри с импулсно почистване.

Всички компоненти на камерите са проектирани от нас и произведени в България, като само пясъкоструйните апарати са производство на CONTRACOR - Германия.