Меню Затваряне

Процедура за избор на изпълнител по проект BG16RFOP002-2.040-0932-C01 / 15.12.2020: Доставка на оборудване по обособени позиции: ОП1: Хидравлична гилотинна ножица ; ОП2: Бластираща турбинна машина ; ОП3: Мобилна инсталация за дробеструйно почистване на стоманени детайли ; ОП4: CNC хидравлична абкантпреса